Kutije za farmaceutsku industriju

Kutije se proizvode od papirnih sirovina koje mogu na lice primiti kvalitetan tisak. To su višeslojni kromo–kartoni, čije se gramature kreću od 250 od 400g/m2.

To su kutije u kojima se nalazi primarno pakiranje lijeka. Njihova je uloga da dodatno štite proizvod, osiguravaju identifikaciju, omogućavaju prezentaciju proizvoda, a mogu pružati i zaštitu od krivotvorenja i neovlaštenog otvaranja. Izrađuju se od različitih kartona i luksuzne su opreme. Oblik i veličina kutije ovise o veličini, obliku i broju jediničnih pakovanja koji se u nju pakiraju (blistera, bočica, ampula, tuba…). Proizvode se od papirnih sirovina koje mogu na lice primiti kvalitetan tisak. To su višeslojni kromo–kartoni, čije se gramature kreću od 250 od 400g/m2 a ubrajaju se u grupaciju GC2 kartona koji sadrže celulozu, drvenjaču, sekundarna celulozna vlakna te imaju tri premaza s gornje strane i jedan premaz s poleđine. Osnovna karakteristika im je vrlo dobra kvaliteta, visoka bijelina, vrlo dobar sjaj tiska i lakiranja.


Farmaceutska industrija svoje proizvode dijeli na: lijekove koji se izdaju na recept (receptni - Rx) i lijekove koji se izdaju bez recepta (bezreceptni - OTC) pa je i složenost tiska (broj boja, preganje, korištenje folija, specijalnih kartona i sl.) uvjetovana tom podjelom.

 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 • Kutije za farmaceutsku industriju
 

Lista izdvojenih klijenata

 • Pliva
 • Franck
 • Kraš
 • Belupo
 • VIP