Kontakt podaci

Kontakt obrazac

Polja označena (*) su obavezna i kao takva moraju biti ispunjena točnim podacima prije slanja upita. Hvala!
 

Lokacija tiskarePrikažiLana Tiskaru na većoj karti u novom prozoru.

LANA KARLOVAČKA TISKARA d.d.

 • dioničko društvo za tiskarske usluge i trgovinu
 • Banija 127, 47000 Karlovac, Hrvatska
 • Tel.: +385 (0) 47 609 110
  Tel.: +385 (0) 47 645 176
 • Fax: +385 (0)47 645 162
 • E-mail: lana@lana.hr
 • Porezni broj (MB): 3138526
 • OIB: 66840024650
 • Društvo upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Karlovcu, MBS 020007604
 • Temeljni kapital: 23.104.380,00 KN uplaćen u cjelosti.
 • Ukupno izdano: 60.801 dionica u nominalnoj vrijednosti od 380,00 kn
 • HYPO ALPE - ADRIA BANK d.d.
  Zagreb, Slavonska avenija 6
  Žiro rn. 2500009 - 1101006773
  IBAN HR 88 2500 0091 1010 06771
 • VENETO BANKA d.d.
  Zagreb, Draškovićeva 58
  Žiro rn. 2381009 - 1197000781
  IBAN HR 15 2381 0091 1970 00781
 • KARLOVČKA BANKA d.d.
  Karlovac, I.G. Kovačića 1
  Žiro rn. 2400008 - 1110089371
  IBAN HR 23 2400 0081 1100 89371
 • SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d.
  Split, R.Boškovića 16
  Žiro rn. 2330003 - 1151936715
  IBAN HR 90 2330 0031 1519 36715

Uprava društva:

 • Nikola Hanžel, predsjednik uprave
 • Ivan Turkalj, zamjenik predsjednika uprave
 • Lana Hanžel – Češković, član uprave
 • Nadzorni odbor:
 • Štefica Jandri, predsjednik NO

Lista izdvojenih klijenata

 • Pliva
 • Franck
 • Kraš
 • Belupo
 • VIP