Tehnologija

Lana–Karlovačka tiskara izradu offsetnih ploča za potrebe tiska izrađuje principom CTP tehnologije te posjeduje dva uređaja Agfa Apogee platesettera.

Tisak tehnologija

Tisak

Odjel tiska u Lana–Karlovačkoj tiskari baziran je na offsetnoj tehnici tiska konvencionalnim i UV bojama.

Strojni park posjeduje slijedeće strojeve:

 • ROLLAND 706 UV, ROLLAND 706 UV EVOLUTION
 • ROLLAND 705, ROLLAND 702, ROLLAND 200
 • HEIDELBERG GTO
 • DISCOVERY 36 – stroj za lakiranje vododisperzivnim lakom i UV lakom

Kartonaška dorada

Odjel je opremljen najsuvremenijim strojevima u domeni kartonaške grafičke dorade.

Knjigoveška dorada

Knjigoveška dorada - Guk

Odjel knjigoveške dorade u Lana–Karlovačkoj tiskari baziran je na automatiziranoj proizvodnji i najkompliciranijih oblika savijanja uputa.

Proizvodnja valovitog kartona

Izrada dvoslojne valovite ljepenke.

Proizvodnja transportne ambalaže

Izrada transportne ambalaže za potrebe strojne opreme.

 • Tisak tehnologija
 • Tisak tehnologija
 • Tisak tehnologija
 • Tisak tehnologija
 • Kartonaška dorada
 • Kartonaška dorada
 • Kartonaška dorada
 • Kartonaška dorada
 • Knjigoveška dorada
 • Knjigoveška dorada
 • Knjigoveška dorada
 • Knjigoveška dorada
 • Proizvodnja valovitog kartona
 • Proizvodnja valovitog kartona
 • Proizvodnja valovitog kartona
 • Proizvodnja valovitog kartona
 • Proizvodnja transportne ambalaže
 • Proizvodnja transportne ambalaže
 • Proizvodnja transportne ambalaže
 • Proizvodnja transportne ambalaže

Lista izdvojenih klijenata

 • PLIVA
 • KRAŠ
 • BELUPO
 • PFIZER HOSPIRA
 • TEVA IZRAEL
 • PHARMAS
 • FRANCK
 • T- com (Hrvatski telekom)
 • A1
 • DINAMO ZAGREB