Upute za farmaceutsku industriju

Upute se tiskaju na nepremazanim papirima gramatura od 40 – 60 g/m2 koji ima mogućnost prihvata kvalitetnog obostranog tiska.

Prilaganje upute u pakovanje lijeka s podacima za korisnika zakonska je obaveza za sve lijekove. Riječ je o proizvodu koji se nalazi u svakoj kutiji zajedno s lijekom, a može biti uložena uz primarno pakovanje ili prilijepljena uz njega (npr. na bočicu ili zatvarač). Tiska se na nepremazanim papirima gramatura od 40 – 60 g/m2 koji ima mogućnost prihvata kvalitetnog obostranog tiska. Nakon otiskivanja može biti isporučena u otvorenom formatu, presavinuta (falcana) ili u obliku „outserta“ što ovisi o obliku kutije ili bočice uz koju će biti priložena.

 • Upute za farmaceutsku industriju
 • Upute za farmaceutsku industriju
 • Upute za farmaceutsku industriju
 • Upute za farmaceutsku industriju
 • Upute za farmaceutsku industriju
 • Upute za farmaceutsku industriju
 • Upute za farmaceutsku industriju
 

Lista izdvojenih klijenata

 • Pliva
 • Franck
 • Kraš
 • Belupo
 • VIP